POZVÁNKA

na členskou schůzi Bytového družstva Na Zderaze 13 v likvidaci

Termín:         pondělí 21. 12. 2020 od 18:00 hodin

Místo:           v bytě u Valešů 

Program členské schůze:

 1. Zahájení schůze a volba orgánů schůze
 2. Schválení programu schůze
 3. Zpráva likvidátora a její schválení 
 4. Schválení rozdělení likvidačního zůstatku
 5. Schválení účetní závěrky ke dni ukončení likvidace
 6. Různé
 7. Schválení usnesení

Miroslav Husák

předseda představenstva

v Praze, dne 3. 12. 2020

Pozvánka na členskou schůzi konanou dne 25.5.2020 v bytě u Valešů od 18 hod. za účasti notáře

Program členské schůze:

 1. Zahájení schůze a volba orgánů schůze
 2. Schválení programu schůze
 3. Projednání a schválení data vstupu BD (bytového družstva) do likvidace
 4. Schválení likvidátora
 5. Schválení odměny likvidátora
 6. Převod prostředků na SVJ (ČS schvaluje převod ostatních fondů na členy BD dle obvyklého klíče a současně členové BD souhlasí s vložením této částky na účet SVJ)
 7. Různé
 8. Schválení usnesení

Miroslav Husák

předseda představenstva

v Praze, dne 7.5. 2020

Poznámka:

Vzhledem k ověřování podpisů notářem je nutné, aby všichni členové BD měli s sebou platné OP

Pozvánka na výroční členskou schůzi konanou dne 18.2.2020 od 18.00 hod. v bytě u Valešů

Program členské schůze

 1. Zahájení a volba orgánů schůze
 2. Schválení programu
 3. Zpráva o činnosti družstva za rok 2019
 4. Zpráva o hospodaření v roce 2019
 5. Schválení účetní závěrky za rok 2019
 6. Volba nového představenstva
 7. Posouzení nabídek na likvidátora družstva
 8. Diskuse – různé
 9. Schválení usnesení


 Jiří Valeš v.r.

člen představenstva družstva

Bytové družstvo Na Zderaze 13

IČO: 60196033

V Praze dne 2. února 2020 

Pozvánka na členskou schůzi konanou 10.12.2019 od 18,00 hod. v bytě u Valešů

Program členské schůze

 1. Zahájení schůze a volba orgánů schůze
 2. Projednání a schválení Prohlášení vlastníka a Stanov
 3. Předání návrhu Kupních smluv
 4. Vyplnění návratek
 5. Organizační věci
 6. Diskuse – různé
 7. Schválení usnesení


                                                                                         Jiří Valeš v.r.

                                                                                         člen představenstva družstva

                                                                                         Bytové družstvo Na Zderaze 13

                                                                                          IČO: 60196033

Pozvánka na členskou schůzi konanou 4.11.2019 od 19,00 hod. v bytě u Valešů

Program členské schůze

 1. Zahájení schůze a volba orgánů schůze
 2. Projednání proběhlého zaměření domu a bytových jednotek
 3. Hlasování o transformaci družstva na SVJ
 4. Objednání dalších kroků vedoucích k transformaci na SVJ
 5. Vyhotovení prohlášení vlastníka podle § 1166 Občanského zákoníku
 6. Příprava stanov SVJ, vč. jejich projednání a po odsouhlasení i jejich vložení do prohlášení vlastníka: Vyhotovení prohlášení vlastníka podle § 1166 Občanského zákoníku; Příprava stanov SVJ, vč. jejich projednání a po odsouhlasení i jejich vložení do prohlášení vlastníka
 7. Prezentace konkrétního postupu ve věci transformace, včetně určení jednotlivých osob zodpovědných za jednotlivé kroky a odhadu předpokládaných nákladů a termínů (zajistí ing. Hájek)
 8. Diskuse – různé
 9. Schválení usnesení

Jiří Valeš v.r.

člen představenstva družstva

                                                                                          Bytové družstvo Na Zderaze 13

                                                                                                          IČO: 60196033

Pozvánka na členskou schůzi – středa 29. května 2019

Program členské schůze

 1. Zahájení schůze
 2. Zpráva o činnosti družstva za rok 2018
 3. Zpráva o hospodaření v roce 2018
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2018
 5. Plán činnosti družstva na rok 2019
 6. Výstavba výtahu
 7. Projednání a schválení privatizace bytových jednotek
 8. Diskuse – různé
 9. Schválení usnesení

Kateřina Lukešová v.r.

Bytové družstvo Na Zderaze 13

IČO: 60196033

V Praze dne 1. května 2019

Pozvánka na členskou schůzi – pondělí 14.května 2018

Pozvánka

na členskou schůzi Bytového družstva Na Zderaze 13
v pondělí 14. května 2018 od 19.00 hodin v bytě u Lukešů

 

Program členské schůze

 1. Zahájení schůze
 2. Zpráva o činnosti družstva za rok 2017
 3. Zpráva o hospodaření v roce 2017
 4. Zpráva o kontrole účetnictví za rok 2017
 5. Schválení účetní závěrky za rok 2017
 6. Plán činnosti družstva na rok 2018
 7. Úhrada daně z nabytí nemovitosti
 8. Nabídky firem UPC a PE3NY na umístění sítě elektronických komunikací (SEK)
 9. Diskuse – různé
 10. Schválení usnesení

 

Kateřina Lukešová v.r.

předsedkyně družstva

Bytové družstvo Na Zderaze 13

IČ: 60196033

V Praze 27.dubna 2018

Zderaz pozvánka na ČS květen 2018

Pozvánka na členskou schůzi – pondělí 18.prosince 2017

Pozvánka

na členskou schůzi Bytového družstva Na Zderaze 13,
která se koná v pondělí 18.prosince 2017 od 19.00 hodin v bytě u Lukešů

 Program členské schůze

 1. Zahájení schůze
 2. Projednání a schválení kupní smlouvy pro odkoupení pozemku od Městské části Praha 2 a harmonogramu návazných kroků
 3. Schválení usnesení

 

Kateřina Lukešová v.r.

předsedkyně družstva

Bytové družstvo Na Zderaze 13

IČ: 60196033

 

V Praze dne 1.prosince 2017

Zderaz_BD pozvanka na CS prosinec 2017

Pozvánka na členskou schůzi – pátek 30.června 2017

V Praze dne 13. června 2017

 

Pozvánka

na členskou schůzi Bytového družstva Na Zderaze 13
v pátek 30. června 2017 od 19.00 hodin v bytě u Lukešů

 

Program členské schůze

 1. Zahájení schůze
 2. Volba orgánů členské schůze
 3. Projednání konkrétního postupu při odkupu pozemku přináležejícímu k nemovitosti BD od Městské části Praha 2
 4. Oprava kominických lávek
 5. Schválení usnesení členské schůze

 

Kateřina Lukešová v.r.                                                                      předsedkyně družstva
Bytové družstvo Na Zderaze 13
IČ: 60196033

Zderaz pozvánka na ČS červen 2017

Pozvánka na členskou schůzi – úterý 2. května 2017

Zderaz pozvánka na ČS květen 2017

V Praze dne 6. dubna 2017

 

Pozvánka

na členskou schůzi Bytového družstva Na Zderaze 13
v úterý 2. května 2017 od 19.30 hodin v bytě u Lukešů

 

Program členské schůze

 1. Zahájení schůze
 2. Volba orgánů členské schůze
 3. Zpráva o činnosti družstva za rok 2016
 4. Zpráva o hospodaření v roce 2016
 5. Zpráva o kontrole účetnictví za rok 2016
 6. Schválení účetní závěrky za rok 2016
 7. Plán činnosti družstva na rok 2017
 8. Aktuální stav a další postup ve věci odkoupení pozemku od Městské části Praha 2
 9. Diskuse – různé
 10. Schválení usnesení

 

Kateřina Lukešová v.r.

předsedkyně družstva

Bytové družstvo Na Zderaze 13

IČ: 60196033