Pozvánka na členskou schůzi – čtvrtek 19.2.2015 od 19 hodin

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Na Zderaze 13 která se koná ve čtvrtek 19.února 2015 od 19.00 hodin v bytě u Lukešů

Program členské schůze

  1. Zahájení schůze
  2. Volba orgánů členské schůze
  3. Zpráva o činnosti družstva za rok 2014
  4. Zpráva o kontrole účetnictví za rok 2014
  5. Projednání účetní závěrky za rok 2014
  6. Plán činnosti družstva na rok 2015
  7. Odkoupení pozemku od Městské části Praha 2
  8. Volba členů představenstva družstva
  9. Diskuse – různé
  10. Schválení usnesení

 

Kateřina Lukešová v.r.
předsedkyně družstva
Bytové družstvo Na Zderaze 13
IČ: 60196033

Odečet vodoměrů

Milí sousedé,

 v  úterý 13. 1.  2014 v 19,00 proběhne každoroční odečet vody  na vodoměrech ve Vašich bytech.

Je také možné k tomuto termínu vhodit do naší schránky lísteček s napsanými údaji.

 Děkujeme

                                                Heřmánkovi