Pozvánka na členskou schůzi – úterý 2. května 2017

Zderaz pozvánka na ČS květen 2017

V Praze dne 6. dubna 2017

 

Pozvánka

na členskou schůzi Bytového družstva Na Zderaze 13
v úterý 2. května 2017 od 19.30 hodin v bytě u Lukešů

 

Program členské schůze

  1. Zahájení schůze
  2. Volba orgánů členské schůze
  3. Zpráva o činnosti družstva za rok 2016
  4. Zpráva o hospodaření v roce 2016
  5. Zpráva o kontrole účetnictví za rok 2016
  6. Schválení účetní závěrky za rok 2016
  7. Plán činnosti družstva na rok 2017
  8. Aktuální stav a další postup ve věci odkoupení pozemku od Městské části Praha 2
  9. Diskuse – různé
  10. Schválení usnesení

 

Kateřina Lukešová v.r.

předsedkyně družstva

Bytové družstvo Na Zderaze 13

IČ: 60196033