Pozvánka na členskou schůzi – pondělí 14.května 2018

Pozvánka

na členskou schůzi Bytového družstva Na Zderaze 13
v pondělí 14. května 2018 od 19.00 hodin v bytě u Lukešů

 

Program členské schůze

  1. Zahájení schůze
  2. Zpráva o činnosti družstva za rok 2017
  3. Zpráva o hospodaření v roce 2017
  4. Zpráva o kontrole účetnictví za rok 2017
  5. Schválení účetní závěrky za rok 2017
  6. Plán činnosti družstva na rok 2018
  7. Úhrada daně z nabytí nemovitosti
  8. Nabídky firem UPC a PE3NY na umístění sítě elektronických komunikací (SEK)
  9. Diskuse – různé
  10. Schválení usnesení

 

Kateřina Lukešová v.r.

předsedkyně družstva

Bytové družstvo Na Zderaze 13

IČ: 60196033

V Praze 27.dubna 2018

Zderaz pozvánka na ČS květen 2018