Pozvánka na členskou schůzi konanou 4.11.2019 od 19,00 hod. v bytě u Valešů

Program členské schůze

  1. Zahájení schůze a volba orgánů schůze
  2. Projednání proběhlého zaměření domu a bytových jednotek
  3. Hlasování o transformaci družstva na SVJ
  4. Objednání dalších kroků vedoucích k transformaci na SVJ
  5. Vyhotovení prohlášení vlastníka podle § 1166 Občanského zákoníku
  6. Příprava stanov SVJ, vč. jejich projednání a po odsouhlasení i jejich vložení do prohlášení vlastníka: Vyhotovení prohlášení vlastníka podle § 1166 Občanského zákoníku; Příprava stanov SVJ, vč. jejich projednání a po odsouhlasení i jejich vložení do prohlášení vlastníka
  7. Prezentace konkrétního postupu ve věci transformace, včetně určení jednotlivých osob zodpovědných za jednotlivé kroky a odhadu předpokládaných nákladů a termínů (zajistí ing. Hájek)
  8. Diskuse – různé
  9. Schválení usnesení

Jiří Valeš v.r.

člen představenstva družstva

                                                                                          Bytové družstvo Na Zderaze 13

                                                                                                          IČO: 60196033