Pozvánka na členskou schůzi konanou 10.12.2019 od 18,00 hod. v bytě u Valešů

Program členské schůze

  1. Zahájení schůze a volba orgánů schůze
  2. Projednání a schválení Prohlášení vlastníka a Stanov
  3. Předání návrhu Kupních smluv
  4. Vyplnění návratek
  5. Organizační věci
  6. Diskuse – různé
  7. Schválení usnesení


                                                                                         Jiří Valeš v.r.

                                                                                         člen představenstva družstva

                                                                                         Bytové družstvo Na Zderaze 13

                                                                                          IČO: 60196033