POZVÁNKA

na členskou schůzi Bytového družstva Na Zderaze 13 v likvidaci

Termín:         pondělí 21. 12. 2020 od 18:00 hodin

Místo:           v bytě u Valešů 

Program členské schůze:

  1. Zahájení schůze a volba orgánů schůze
  2. Schválení programu schůze
  3. Zpráva likvidátora a její schválení 
  4. Schválení rozdělení likvidačního zůstatku
  5. Schválení účetní závěrky ke dni ukončení likvidace
  6. Různé
  7. Schválení usnesení

Miroslav Husák

předseda představenstva

v Praze, dne 3. 12. 2020