Pozvánka na členskou schůzi – pondělí 7. března 2016

Zderaz pozvánka na ČS březen 2016

V Praze dne 19. února 2016

Pozvánka

na členskou schůzi Bytového družstva Na Zderaze 13
v pondělí 7. března 2016 od 19.00 hodin v bytě u Lukešů

Program členské schůze

 1. Zahájení schůze

 2. Volba orgánů členské schůze

 3. Zpráva o činnosti družstva za rok 2015

 4. Zpráva o hospodaření v roce 2015

 5. Zpráva o kontrole účetnictví za rok 2015

 6. Schválení účetní závěrky za rok 2015

 7. Plán činnosti družstva na rok 2016

 8. Další strategie ve věci odkoupení pozemku od Městské části Praha 2

 9. Doplňující volba představenstva družstva

 10. Diskuse – různé

 11. Schválení usnesení

Kateřina Lukešová v.r.

předsedkyně družstva

Bytové družstvo Na Zderaze 13

IČ: 60196033

Revize spalinových cest 2015

Milí sousedé,

ve čtvrtek 17.12.2015 v době od 9,30 do 11 hodin proběhne v jednotlivých bytech pravidelná povinná roční revize spalinových cest. Žádám Vás proto o zajištění přístupu do bytů v tomto termínu.

Děkuji za Vaši součinnost

Kateřina Lukešová
předsedkyně družstva
Bytové družstvo Na Zderaze 13

Odečet vodoměrů

Milí sousedé,

 v  úterý 13. 1.  2014 v 19,00 proběhne každoroční odečet vody  na vodoměrech ve Vašich bytech.

Je také možné k tomuto termínu vhodit do naší schránky lísteček s napsanými údaji.

 Děkujeme

                                                Heřmánkovi