POZVÁNKA

na členskou schůzi Bytového družstva Na Zderaze 13 v likvidaci

Termín:         pondělí 21. 12. 2020 od 18:00 hodin

Místo:           v bytě u Valešů 

Program členské schůze:

  1. Zahájení schůze a volba orgánů schůze
  2. Schválení programu schůze
  3. Zpráva likvidátora a její schválení 
  4. Schválení rozdělení likvidačního zůstatku
  5. Schválení účetní závěrky ke dni ukončení likvidace
  6. Různé
  7. Schválení usnesení

Miroslav Husák

předseda představenstva

v Praze, dne 3. 12. 2020

Revize spalinových cest 2015

Milí sousedé,

ve čtvrtek 17.12.2015 v době od 9,30 do 11 hodin proběhne v jednotlivých bytech pravidelná povinná roční revize spalinových cest. Žádám Vás proto o zajištění přístupu do bytů v tomto termínu.

Děkuji za Vaši součinnost

Kateřina Lukešová
předsedkyně družstva
Bytové družstvo Na Zderaze 13

Odečet vodoměrů

Milí sousedé,

 v  úterý 13. 1.  2014 v 19,00 proběhne každoroční odečet vody  na vodoměrech ve Vašich bytech.

Je také možné k tomuto termínu vhodit do naší schránky lísteček s napsanými údaji.

 Děkujeme

                                                Heřmánkovi